مهندس سعید فیاض زاده

نوشته شده توسط Super User on . Posted in طرح و تعاون

1. مهندسین مشاور طرح و تعاون: اشتغال از مرداد ماه سال 1368 تاکنون به عنوان سهامدار، رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه در ادوار مختلف، مشارکت و اشتغال به کار در پروژه­های اجرا شده و در دست اجرا، مطابق با لیست موجود در رزومه کاری شرکت طرح و تعاون.

2. اداره کل ساختمان راه­آهن ( اداره راه و ترابری): از مرداد ماه سال 1364 لغایت مرداد ماه 1368 همکاری در سمت مهندس محاسب پل و ساختمان در ارتباط با تهیه محاسبات و نقشه­های اجرائی ساختمان و پلهای بتنی و فلزی و نیز کنترل محاسبات و نقشه­های ارسالی از طرف مهندسین مشاور طرف قرارداد.

3. مهندسین مشاور آورث: همکاری در بخش سازه شرکت با سمت مهندس محاسب، در پروژه کارخانه شیمیایی گیلارنکو و محاسبات شهربانی زاهدان.

4. شرکت داوه: از اسفند ماه 1361 لغایت آبان ماه 1363.

5. شرکت ساختمان تأسیساتی ورق: از سال 1358 لغایت دی ماه سال 1361 در سمت سرپرست کارگاه پروژه توسعه شبکه آبرسانی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه و پس از آن مدیریت کارگاه پروژه ساخت انبارهای بزرگ تدارکاتی ژاندارمری غرب کشور.

6. شرکت جنرال مکانیک: از سال 1355 لغایت خرداد ماه 1358 (در حین تحصیل) همکاری در دفتر فنی شرکت و تهیه متره قطعی.