پروژه معماری (آموزشی،ورزشی،بهداشتی و درمانی)

on . Posted in طرح و تعاون

سال 1396

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال ساختمان اورژانس جدید بیمارستان امام حسین شاهرود

کارفرما: مدیریت بیمارستان امام حسین

محل اجرا: شاهرود

سال 1395

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال بخش غربالگری سرطان بیمارستان خمین

مشاور مادر: مهندسین مشاور کریاس بنا

محل اجرا: خمین

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال بخش جدید NICU بیمارستان امام حسین شاهرود

کارفرما: مدیریت بیمارستان امام حسین

محل اجرا: شاهرود

 

سال 1394

-تهیه طرح مکانیکال و التریکال طرح توسعه وساماندهی بیمارستان امام حسین شاهرود

کارفرما: مدیریت بیمارستان امام حسین

محل اجرا: شاهرود

 

سال 1393

- طراحی ورزشگاه آزادگان

کارفرما: شهرداری منطقه 8

محل اجرا: تهران

- طراحی مجموعه ورزشی تیراندازی و بولینگ و زمین­های روباز ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

کارفرما: دانشگاه آزاد واحد پرند

محل اجرا:پرند

 

سال 1392

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم بخش R&D داروسازی پویش دارو

مشاور مادر: TEG

محل اجرا: تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم PET اسکن بیمارستان شریعتی

مشاور مادر: مهندسین مشاور هیراد پاک اندیش

محل اجرا: تهران

 

سال 1391

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم تزریق وریدی داروسازی پویش دارو

مشاور مادر : TEG

محل اجرا: تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم تحقیقاتی آنزیم دانشگاه صنعتی شریف

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

محل اجرا: تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم داروسازی نانوژاو دارو

مشاور مادر: مهندسین مشاور هیراد پاک اندیش

محل اجرا: تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کلین روم تحقیقاتی دانشگاه مشهد

مشاور مادر: مهندسین مشاور هیراد پاک اندیش

محل اجرا: تهران

 

سال 1390

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال مرکز انتقال خون تهران ساختمان شماره 2

مشاور مادر: مهندسین مشاور کریاس بنا

محل اجرا: تهران

 

سال 1389

- طراحی ساختمان کتابخانه مرکزی، ساختمان آموزشی و پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

محل اجرا: کرج

 

سال 1387

- نظارت بر پروژه بیمارستان امام رضا (ع) قم

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

محل اجرا: قم

- طراحی و نظارت بر اجرای ورزشگاه­های پارک شهدا و سمیه

کارفرما: شهرداری منطقه 14 تهران

 

سال 1386

- سالن­های ورزشی چندمنظوره در پارک شهدا و پارک سمیه شهرداری منطقه 14

کارفرما: شرکت ابوذر (سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

محل اجرا: تهران

 

سال 1384

- طراحی ساختمان پلی کلینیک

کارفرما: شهرداری منطقه 5

محل اجرا: فلکه صادقیه تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال طرح توسعه بیمارستان آتیه در شهرک غرب

کارفرما: پیرداوری

محل اجرا: تهران

 

سال 1382

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال کارخانه داروسازی جالینوس(ساختمان جدید)

کافرما: داروسازی جالینوس

محل اجرا: تهران

- طراحی و نظارت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 22

کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران

محل اجرا: محدوده شهرداری منطقه 22 تهران

- مجتمع ورزشی بانوان

- احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی

- احداث کتابخانه آزاد شهر

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال پلی کلینیک تخصصی سعادت آباد

کافرما: مهندس نژادی

محل اجرا: تهران

 

سال 1381

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال پلی کلینیک تخصصی میرداماد1

کارفرما: مهندس نژادی

محل اجرا: تهران

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال پلی کلینیک تخصصی میرداماد2

کارفرما: مهندس نژادی

محل اجرا: تهران

 

سال 1380

- تهیه ضوابط طراحی کتابخانه­های کشور

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

دفتر فنی و تدوین ضوابط و معیارها

پروژه تحقیقاتی و چاپ نشریه

- تهیه طرح مکانیکال و الکتریکال پلی کلینیک نیک بین

کارفرما: دکتر نیک بین

محل اجرا: تهران

 

سال 1379

- مجتمع سرپوشیده ورزشی (سالن چندمنظوره، استخر، سونا و...)

کارفرما: ستاد پیگیری فرمان امام

محل اجرا: تهران- اختیاریه

 

سال 1376

- دانشگاه علوم پایه

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال

محل اجرا: تهران

 

سال 1370

- استادیوم ورزشی کارگران شهر صنعتی قزوین

کارفرما: اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین

محل اجرا: شهر صنعتی قزوین

 

 

تصاویر پروژه ها